Позика

Позики та комісії за позики

Вступ

Для запозичення R користувачі повинні мати wstETH на своїй Позиції з коефіцієнтом забезпечення щонайменше 120% для кожного позиченого R.

Мінімальний борг

Користувачі повинні мати мінімальний борг 3000 R. Це мінімальна сума R, яку можна позичити.

Позиковий спред

Позиковий спред (Borrowing Spread) є частиною позикової ставки; він створений з думкою про масштабування в міру зростання протоколу Raft. Позиковий спред наразі встановлено на рівні 0%.

Позиковий спред жорстко закодований в діапазоні від 0% (мінімум) до 1% (максимум). Для того, щоб протокол міг масштабуватися і перезавантажуватися, позиковий спред на початку дорівнює нулю.

Позикова ставка

Позикова ставка (Borrowing Rate) – це сума базової ставки та спреду позики та не перевищує 5%.

Базова ставка (Base Rate) базується на частоті запозичень і погашення R.

BorrowingRate=min(BaseRate+BorrowingSpread,5%)BorrowingRate = min(BaseRate+BorrowingSpread, 5\%)

Комісія за позику

Комісія за позику (Borrowing Fee) – це просто сума позики, помножена на ставку позики, яка сплачується в R.

BorrowingFee=BorrowedAmountBorrowingRateBorrowingFee = Borrowed Amount \cdot BorrowingRate

Розрахунок комісії за позику

Щоб розрахувати комісію за позику (Borrowing Fee), помножте ставку комісії на позичену суму R.

Наприклад, якщо ставка комісії становить 0,05%, а користувач позичає 10 000 R, з нього буде стягнуто комісію в розмірі 5 R. Загальний борг становитиме 10 005 (10 000 + 5) R після додавання комісії за позику (Borrowing Fee).

Last updated