Ліквідація

Ліквідації гарантують, що кожен 1 R завжди забезпечений принаймні 1 USD у wstETH.

Акаунт стає придатним для ліквідації, коли забезпечення позиції знаходиться між мінімальним коефіцієнтом забезпечення та 100% забезпечення (тобто 100% < забезпечення позиції < 110%).

Акаунт стає придатним для перерозподілу, коли забезпечення позиції падає нижче або дорівнює 100% (тобто забезпечення позиції <= 100%).

Процес ліквідації починається, коли ліквідатор викликає смарт-контракт для виконання ліквідації.

Потім ліквідатор приступає до погашення загального боргу позичальника. Натомість ліквідатор отримує відповідну заставу та винагороду ліквідатора.

Відповідне забезпечення (Matching Collateral)

Відповідна забеспечення - це сума wstETH, еквівалентна загальній сумі заборгованості, яку погасив ліквідатор.

MatchingCollateral=TotalDebtPricewstETH/RMatching Collateral = \frac{Total Debt}{Price_{wstETH/R} }

Надлишкове забезпечення (Excess Collateral)

Надлишкове забезпечення, різниця між загальним забезпеченням та відповідним забезпеченням, розподіляється між ліквідатором (винагорода ліквідатора) та протоколом (комісія за протокол ліквідації).

ExcessCollateral=TotalCollateralMatchingCollateralExcessCollateral = Total Collateral - Matching Collateral

Винагорода ліквідатора та комісія за протокол ліквідації надаються, щоб заохотити користувачів підтримувати протокол і перешкодити позичальникам піддавати протокол ризику, залишаючи свою позицію на ліквідацію.

Якщо позичальники самостійно повертають або поповнюють своє забезпечення, ліквідаційні штрафи не стягуються.

Винагорода ліквідатора (Liquidator Reward)

Винагорода ліквідатора компенсує ліквідатору ризик, який він бере на себе під час процесу ліквідації.

Ставка винагороди ліквідатора - це динамічний відсоток надлишкового забезпечення на основі загального боргу. Його ставки встановлюються згідно з наступною таблицею.

Загальний борг(Total Debt) RСтавка винагороди ліквідатора

3,000 R

100%

100,000 R

65%

1,000,000 R

50%

Для значень між перерахованими ключовими сумами загального боргу(Total Debt) ставка винагороди ліквідатора(Liquidator Reward Rate) лінійно інтерполюється між їхніми відповідними ставками винагороди ліквідатора.

Для загального боргу < 3000 R це буде фіксована ставка 100%.

Для загального боргу > 1 000 000 R це буде фіксована ставка 50%.

Фактична винагорода ліквідатора – це просто надлишкове забезпечення, помножене на наведену вище ставку винагороди ліквідатора.

*Liquidator Reward - винагорода ліквідатора *Excess Collateral - надлишкове забезпечення *Liquidator Reward Rate - ставка винагороди ліквідатора

LiquidatorReward=ExcessCollateralLiquidatorRewardRateLiquidator Reward = Excess Collateral * Liquidator Reward Rate

Приклад:

Коли загальний борг = 10 000:

LiquidatorRewardRate=100%(100%65%)(10,0003,000)100,0003,000=97.5%Liquidator Reward Rate = 100\% - \frac{(100\%-65\%) \cdot (10,000 - 3,000)}{100,000-3,000} = 97.5\%

Це означає, що ліквідатор отримає 97,5% усього надлишкового забезпечення, тобто 9750 R.

Комісія за протокол ліквідації (Liquidation Protocol Fee)

Решта надлишкового забезпечення передається до протоколу.

LiquidatorProtocolFee=ExcessCollateralLiquidatorRewardLiquidator Protocol Fee = Excess Collateral - Liquidator Reward

Приклад:

Припущення:

Позичальник має 10 000 R боргу під заставу 5 wstETH. wstETH торгується за 2180 R.

Розрахунок:

Позиція торгується на рівні 2 180 * 5 / 10 000 = 109% забезпеченості, нижче порогу ліквідації 110%.

Ліквідатор може прийти і повернути 10 000 R.

Натомість ліквідатор отримає такий wstETH:

Відповідність wstETH = 10 000 / 2180 = 4,587

Ставка винагороди ліквідатора = 97,5% (за попереднім прикладом)

Винагорода ліквідатора = (5 - 4,587) * 97,5% = 0,40

Разом = 4,587 + 0,40 = 4,987

Загальна сума отриманого забезпечення в R: 4,987 * 2180 R = 10,872 R

Загальна сума погашеного боргу в R: 10,000 R

Чистий дохід %: (10,872 - 10,000) / 10,000 = 8.72%

Якщо ліквідатор не має достатньо існуючих токенів R, він може використовувати Flash Loan або Flash Mint.

Last updated