Перерозподіл

Акаунт стає придатним для перерозподілу, коли забезпечення позиції падає нижче або дорівнює 100% (тобто забезпечення позиції <= 100%).

Перерозподіл є ключовим механізмом у децентралізованих фінансових протоколах, який забезпечує стабільність і безпеку платформ кредитування.

Він служить останньою лінією захисту у малоймовірному випадку, коли ліквідаторам не вдасться ліквідувати всі ризиковані позиції з недостатнім забезпеченням. Цей механізм діє як ключовий механізм захисту безпеки користувачів із вищим рівнем забезпечення.

Під час перерозподілу збитки, понесені позицією з недостатнім забезпеченням, справедливо розподіляються між усіма позиціями, зменшуючи ризик системного збою. Цей механізм допомагає підтримувати довіру користувачів і впевненість у протоколі, що робить його важливим компонентом DeFi кредитування.

Механізм

У випадку, якщо коефіцієнт забезпечення позичальника падає до 100% або нижче, перерозподільник може ініціювати процес, відомий як "перерозподіл"(Redistribution), за який він отримає винагороду.

Решту забезпечення та боргу за постраждалою позицією буде пропорційно розподілено між іншими позиціями на основі їх сум забезпечення, причому більша частка одержить більшу суму забезпечення.

Після завершення перерозподілу позиція з недостатнім забезпеченням буде закрита.

Винагорода за перерозподіл (Redistributor Reward)

Єдиним обов'язком перерозподільника є посилання на договір для ініціювання процесу перерозподілу. У зв'язку з потенційно високими тарифами на газ, перерозподільнику надається стимул.

Ставка винагороди перерозподільника - це динамічний відсоток від загальної суми застави. Ставки винагороди встановлюються відповідно до наступної таблиці.

Відповідальність за перерозподіл полягає у застосуванні контракту для ініціювання процесу перерозподілу. У зв’язку з можливістю високих комісій за газ, перерозподільнику надається заохочення.

Ставка винагороди за перерозподіл - це динамічний відсоток від загальної суми забезпечення. Його ставки встановлюються таким чином, як наведено у таблиці:

Загальне забезпечення (R)Ставка винагороди за перерозподіл

3,000 R

3.00%

100,000 R

1.25%

1,000,000 R

0.50%

Для значень між перерахованими ключовими загальними сумами забезпечення ставка винагороди за перерозподіл лінійно інтерполюється між їхніми ставками винагороди перерозподільника.

Для загального забезпечення < 3000 R - це фіксована ставка 3,00%.

Для загального забезпечення > 1 000 000 R - це фіксована ставка 0,50%.

Фактична винагорода за перерозподіл - це просто загальна сума забезпечення, помножена на наведену вище ставку винагороди.

*Redistributor Reward - винагорода за перерозподіл *Total Collateral - загальне забезпечення *Redistributor Reward Rate - ставка винагороди за перерозподіл

RedistributorReward=TotalCollateralRedistributorRewardRateRedistributor Reward = Total Collateral * Redistributor Reward Rate

Приклад:

Коли загальне забезпечення = 10,000:

RedistributorRewardRate=3%(3%1.25%)(10,0003,000)100,0003,000=2.87%Redistributor Reward Rate = 3\% - \frac{(3\%-1.25\%) \cdot (10,000 - 3,000)}{100,000-3,000} = 2.87\%

Це означає, що ліквідатор отримає 2,87% від загальної суми забезпечення, тобто 287 R.

Приклад перерозподілу

Позиція A має 10 000 R боргу та 5 wstETH забезпечення. Поточна ціна wstETH - USD = 2 000.

Він має недостатній рівень забезпечення 100% (5 * 2000 / 10 000) коефіцієнт забезпечення, таким чином, придатнинй для перерозподілу.

Redistributor викличе контракт, щоб ініціювати перерозподіл і забере 0,14 (5 * 2,87%) wstETH, що еквівалентно 287 R.

Решта 10 000 R у боргу та 4,86 (5 * 97,13%) wstETH забезпечення розподіляються 22%/33%/44% на позиції B/C/D відповідно. 22% обчислюється як 20/(20+30+40).

Після перерозподілу заборгованість і забезпечення всіх позицій, що залишилися, зросли. Їхній коефіцієнт забезпечення знизився через те, що вони займають нижчу позицію із забезпеченням.

Примітка: усі борги вказані в R, а застави (Coll) – у wstETH.

PositionDebtCollColl RatioColl WgtDebt ChgColl ChgNew DebtNew Collateral (wstETH)New Collateral Ratio

A

10000

4.86

97.2%

-100%

-10000

-4.86

0

0

0%

B

30000

20

133%

22%

2222

1.08

32222

21.08

131%

C

40000

30

150%

33%

3333

1.62

43333

31.62

146%

D

50000

40

160%

44%

4444

2.16

54444

42.16

155%

Last updated